Повишаване на обществената осведоменост

LitOUTer

Решаването на сложния трансграничен проблем с морските отпадъци е обект на проекта „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ предоставянето на широк достъп до екологична информация и съвместните действия на учени, университетски преподаватели и НПО от четири черноморски държави. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 – 2020 г., като водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки от Трабзон, Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта, които си сътрудничат още с НПО Маре Нострум и Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ от Румъния и Международен център за бизнес и икономическо развитие от Грузия.

Подкрепа за гражданското общество

ECSTALE

Проектът „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“ (ECSTALE) събира неправителствени организации от седем страни за обмен на добри практики и опит в области като социално предприемачество, фондонабиране, изграждане на партньорски мрежи и застъпничество. Целевата група на проекта са представители на неправителствения сектор, които подкрепят гражданското общество чрез изграждане на капацитет, образователни програми и социални услуги. Те ще бъдат включени в трансграничния обмен на опит чрез обучения и работни срещи. Черноморска мрежа на НПО ще бъде домакин на втората транснационална среща през есента на 2021 г. във Варна.
Проектът се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни“. Продължителността му е 22 месеца от 2020 до 2022 г. Водеща организация е HIGGS, Гърция, а останалите участници са от България, Естония, Израел, Италия, Кипър и Сърбия.

Зелена инфраструктура и транспортни коридори в Европа

Черноморска мрежа на НПО в партньорство с организации от ЦИЕ и Балканите започна изпълнението на проект SaveGREEN, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020. Проектът се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Чрез подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на опазването на природата, управлението на природните ресурси, транспорта и земеползването, SaveGREEN ще подобри свързаността на зелената инфраструктура в долините на Карпатите, Алпите и планините от Балканския полуостров. Това ще стане чрез планиране и прилагане на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие на икономическото развитие. SaveGREEN ще насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини.

Зони за зелени коридори

Пилотните зони по проекта са:

  1. Гората Кобернаусер, Австрия
  2. Пьотчинг, Алпийско – Карпатски коридор, Австрия
  3. Трансгранична зона Бескиди – Кисуце, Чехия – Словакия
  4. Трансгранична зона Новохрад – Ноград, Словакия – Унгария
  5. Закарпатска област, Украйна
  6. Долината на Муреш, Арад – Дева, Румъния
  7. Долината на Муреш, Търгу Муреш – Търгу Нямц, Румъния
  8. Коридор Рила – Верила – Краище, България

Официалният уебсайт на SaveGREEN е www.interreg-danube.eu/SaveGREEN

Следвайте #SaveGREEN в социалните медии!
#interreg #EcoCorridors #GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions

Мониторингът продължава

Monitoring

Преди началото на активния туристически сезон бяха проведени поредните две експедиции за мониторинг на чистотата на два плажа южно от Варна от ученици и преподаватели от училищата „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН. Младежите продължиха наблюденията си върху състоянието на крайбрежието и отчетоха динамиката на замърсяването му с твърди отпадъци, сериозен регионален и световен проблем, с който те се запознават от една година в рамките на комплексния проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), подкрепен от ЕФР по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014–2020“.

По проекта МЕЛТЕМИ се извършва базисна оценка на морските отпадъци в две конкретни крайбрежни зони – плажа на Шкорпиловци и този на Камчийски пясъци. При сравняване на резултатите от мониторинга преди и след активния туристически сезон, както и между двата плажа става ясно, че дейности като туризма оказват сериозен натиск върху околната среда. Очевидна е разликата между туристическия плаж с доста пластмасови отпадъци и цигарени фасове, и този в защитената територия, където замърсяването е незначително. Мониторингът попълва базата от данни за плажовете по черноморското крайбрежие на Европейската агенция за околна среда. Тя се подава на сайта на проекта за гражданска наука Marine LitterWatch, носещ името на използваното приложение за смартфон.

Второ издание на Синьо кафе

Blue Café

На 7 декември 2018 г. се състоя второто издание на инициативата Синьо кафе на Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология – Варна, които работят съвместно за популяризирането на научни знания за морската околна среда сред широката общественост и младежта на Варна в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“. В Социалната чайна отново се събраха граждани, ученици и представители на медиите, като тематиката този път беше насочена към отчитането на изминалите кампании по мониторинг на твърдите отпадъци по два плажа южно от Варна и научните постижения в областта на рециклирането на пластмасите и насърчаването на кръговата икономика.

Архив