Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2017 г. отбелязва двайсет и първата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден
Плакат за Международния ден на Черно море PDF file (PDF, 3,16 MB)

Намаляване на морските отпадъци

EEA Grants

Проектът "Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси" на Черноморска мрежа на НПО и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) насочва вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по брега и рисковете, които те пораждат. Повече за проекта

Чисти реки за чисто море

Black Sea CBC

Черноморска мрежа на НПО, съвместно с партньори от други четири черноморски държави, завърши проект "Чисти реки — чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море". Проектът разшири капацитета на неправителствената общност в сферата на международното управление на водите и намаляване на замърсяването на Черно море. Основната му цел бе да подобри ефективността на мерките на различните заинтересовани страни, насочени срещу замърсяването на водите — общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Повече за проекта