МЕЛТЕМИ

EEA Grants

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Резюме на проекта на английски език

Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2017 г. отбелязва двайсет и първата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден

Намаляване на морските отпадъци

EEA Grants

Проектът "Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси" на Черноморска мрежа на НПО и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) насочва вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по брега и рисковете, които те пораждат. Повече за проекта