Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2021 г. отбелязва двайсет и петата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден

SaveGREEN

SaveGreen

Иновативният проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ предлага подходи за проектиране на мерки за намляване на отрицателното въздействие на икономическото развитие върху екосистемите и поддържане на екологичните коридори чрез интегрирано планиране. Повече за проекта

МАРЛИТЕР

MARLITER

Проектът „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (МАРЛИТЕР) обединява усилията на пет партньорски организации от България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна за по-тясно регионално сътрудничество за достъпно представяне на данни за морската среда чрез съвременни информационни технологии. Сайт на проекта на английски език

МЕЛТЕМИ

MELTEMI

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Повече за проекта