Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2023 г. отбелязва двайсет и седмата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден

Подкрепете Украйна

Синьо небе и поле с жълти цветя | Alexei Scutari, Unsplash

Русия не може да избегне наказанието за агресията срещу Украйна и военните престъпления, както и за престъпленията, свързани с околната среда

Послание от проф. Олег Рубел, Председател на Черноморска мрежа на НПО
Одеса, 27 март 2022 г. Съобщение за пресата

SaveGREEN

SaveGreen

Иновативният проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ предлага подходи за проектиране на мерки за намляване на отрицателното въздействие на икономическото развитие върху екосистемите и поддържане на екологичните коридори чрез интегрирано планиране. Повече за проекта

МАРЛИТЕР

MARLITER

Проектът „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (МАРЛИТЕР) обединява усилията на пет партньорски организации от България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна за по-тясно регионално сътрудничество за достъпно представяне на данни за морската среда чрез съвременни информационни технологии. Сайт на проекта на английски език