Инфомационните технологии в помощ на екологичния мониторинг

Marliter

На 1 и 2 ноември 2018 г. във Варна се проведе първа партньорска среща на екологични организации, учени и университетски преподаватели по нов проект на Черноморска мрежа на НПО и четири институции от региона, който ще обобщи данни от мониторинга на Черно море и ще ги представи под формата на интерактивна карта с ГИС данни със свободен публичен достъп по интернет, заедно с интегрирани в платформата възможности за подкрепа на управленски решения и образователни дейности. Проектът се нарича МАРЛИТЕР „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ и се осъществява в рамките на програма „Черноморски басейн 2014–2020 г.“

Есенна кампания на плажа

Meltemi@School

На 27 и 28 октомври 2018 г. ученици от варненските училища „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ съвместно с Черноморска мрежа на НПО и партньори от ИО-БАН проведоха две кампании за мониторинг на твърди отпадъци по плажовете на Камчия и Шкорпиловци. Освен отбелязването на предстоящия Международен ден на Черно море, двете експедиции имаха за цел да повишат знанията и обществената ангажираност на младежите с проблемите на морето и крайбрежието. Проектът, който подкрепи тази инициатива МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ обединява осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър и включва активно транснационално сътрудничество в рамките на програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“.

Зелени послания

Green camp

Зелените градски лагери, организирани всяко лято от Туристическо дружество „Родни Балкани“ за ученици от Варна, вече включват и запознаване с традиционното послание за опазване на брега и крайбрежието, подготвено със съдействието на Черноморска мрежа на НПО. Важните знания за поведението на човека сред природата и отговорността за нея са предадени под формата на няколко прости и ясни обещания, които поема всеки участник, за да помогне с личното си поведение и обществена ангажираност да допринесе за опазването и възстановяването на Черно море. Пропагандирани от организацията от години, тези ясни за младите хора ангажименти олицетворяват нуждата от промяна, за да станат нашата природа и нашето море по-чисти и по-красиви. Ето и посланието ни към всички, които обичат Черно море и разбират, че грижата за неговото екологично здраве е грижа за нашето здраве и бъдеще. Това е нашият дом, нашият бряг, нашето море!

Тематичен семинар

Europan Maritime Day workshop

На 31 май 2018 г. Черноморска мрежа на НПО и партньори проведоха в Бургаски свободен университет тематичен семинар „Решения за проблема с морските отпадъци — от политики към действия“ в рамките на Европейския морски ден — Бургас 2018 г. Тази интересна регионална проява беше част от последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с твърдите отпадъци в морската среда. Проектът, който тя осъществява в момента, се нарича МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, реализиран от осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър. МЕЛТЕМИ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани — Средиземно море 2014—2020“ и се занимава със сериозния трансграничен екологичен проблем, обект на загриженост по целия свят. МЕЛТЕМИ има за цел да предложи подобрения в планирането на мерки и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Посланието на участниците в семинара беше ясно — време е за промяна, нашето Черно море се нуждае от помощ сега!

Синьо кафе

Blue Café

Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с Института по океанология работи за развитието на екологичното образование и морската грамотност на младежите и широката общественост в града в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“. На 26 май 2018 г. в Социална чайна беше проведена сбирка Синьо кафе за представяне на работата и обогатяването на знанията по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието.

Обучение в мониторинг на плажната ивица

Beach Monitoring

Институтът по океанология — БАН и Черноморска мрежа на НПО работят с ученици от средния курс на две варненски училища по въпросите за мониторинга на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието. Младежите участваха в демонстрации на мониторинг на плажа на 14 април 2018 г. недалеч от устието на река Камчия. Демонстрирано беше използването на дрон и водолазни техники.

Колко често престъпваме екологичните граници

Black Sea Action Day

Две десетилетия след началото на организираните усилия за възстановяване и опазване на Черно море, 31 октомври отново е повод за равносметка и поглед към бъдещето на този уникален воден басейн, на обществото и региона. Международният ден на Черно море традиционно насочва вниманието на всички заинтересувани страни към проблемите на морето и политиката за неговото опазване и възстановяване. Продължават усилията за попълване на информацията за морската околна среда, а регионалната политика бележи развитие с приложението на Рамковата директива за морска стратегия на ЕС, в изпълнение на която в края на миналата година беше приета Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България за периода 2016—2021 г. Тя предвижда програма от мерки за постигане на добро екологично състояние по редица показатели за състоянието на морската среда, свързани с проблемите на басейново ниво. Празникът е повод да припомним за пореден път, че използването на моретата и океаните на планетата има определени екологични граници, които не трябва да бъдат престъпвани, за да бъде запазен потенциалът им за сегашните и бъдещите поколения.

Амбициозните политики за „син“ растеж трябва по необходимост да бъдат съобразени с целите на екологичната политика поддържаща чистотата, екологичното здраве и продуктивността на морета и океани. За нейния успех е нужно ново мислене и нов подход към морското богатство на планетата, което поддържа климата и живота на нея, но използването му трябва да бъде подложено на преоценка и ангажимент към неговото бъдеще.

Избор на делегати за общо събрание

На проведените национални събрания на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ през септември и октомври 2016 г. бяха избрани по двама делегати от всяка страна в общото събрание и номинирани членове на управителния съвет на сдружението. Решения на националните събрания PDF file (PDF, 116 KB)

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свиква Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 1 ноември 2016 г. от 12.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 242 KB)

Покана за национално събрание

Ема Тодорова Гилева – член на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ от Република България, свиква национално събрание на членовете на сдружението от Република България и кани всички членове да вземат участие в националното събрание, което ще се проведе на 15 октомври 2016 г. от 11.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 243 KB)

Покани за национални събрания

Членовете на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свикват национални събрания на членовете на сдружението в своята страна. Тексът на оригиналните покани е публикуван в английската версия на сайта. Тук можете да се запознаете с преведените на български покани за:
Грузия PDF file (PDF, 111 KB)
Румъния PDF file (PDF, 101 KB)
Руска федерация PDF file (PDF, 110 KB)
Украйна PDF file (PDF, 110 KB)

Грижа за богатството на морето

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Институтът по рибни ресурси — Варна в сътрудничество с Черноморска мрежа на неправителствените организации отбеляза Световния ден на океана 8 юни и втората Европейска седмица на рибарството, която се провежда от 4 до 12 юни 2011 г.

Тези важни дати от екологичния календар обединяват обществеността в Европа и по целия свят за активни действия за опазването на световния океан и неговите ресурси. Учени, експерти и представители на неправителствения сектор, подкрепени активно от медиите, насочиха вниманието на обществеността към проблеми като свръхулова на риба, изчерпването на рибните запаси и свързания с това упадък на европейските морета и влошаването на екологичното състояние на морската среда. Специалисти от института представиха материали и публикации, посветени на значими теми и проблеми на екологията на Световния океан и Черно море.

Материалите, свързани с отбелязваните дати, ще бъдат публикувани на сайтовете на Института по рибни ресурси www.ifrvarna.com, www.aquariumvarna.com и Черноморска мрежа на НПО.

Международен ден на Черно море лого

ОКЕАН 2012 е коалиция от неправителствени организации, които са насочили усилията си към преобразяването на Европейската политика в областта на рибарството, спирането на свръхулова, прекратяването на разрушителните риболовни практики и справедливото използване на рибните запаси с грижа за тяхното възстановяване и екологично здраве.

Европейска седмица на рибарството 2011 PDF file (PDF, 38 KB)

Плакат за Европейска седмица на рибарството PDF file (PDF, 704 KB)

Флаер за Европейска седмица на рибарството PDF file (PDF, 460 KB)

Правен режим на риболова PDF file (PPT, 112 KB)

Покана за Световния ден на океана PDF file (PDF, 420 KB)

Обмен на практики за добро управление

Регионален обмен на добри практики

Черноморска мрежа на НПО — Варна, България и партньори от останалите черноморски държави проведоха през ноември 2010 г. регионална експертна среща по проект „Регионален обмен на най-добри практики при оказване на влияние върху публичния сектор“, подкрепен от Черноморския тръст за регионално сътрудничество. Проектът се осъществява в България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

В продължение на осем месеца шест неправителствени организации от черноморските държави ще изпълняват ролята на координатори на обмен на най-добри практики в областта на доброто управление. В началото ще се проведе регионална експертна среща за обсъждане на концепцията за най-добри практики и наличието им на национално ниво, а след това във всяка от държавите ще бъде организирана и по една национална среща за събиране на информация и описание на случаи от практиката за влияние на гражданското общество върху политиката на публичния сектор. Информацията ще послужи за оформянето на регионален ресурсен уебсайт. Партньорите ще изработят и приемат механизъм за комуникация и съгласуване на подкрепа за кампании и инициативи на национално и трансгранично ниво.

На регионалната експертна среща под наслов „Най-добри практики за добро управление: към устойчивост в Черноморския регион“ присъстваха представители на НПО и независими експерти от третия сектор и медиите, както и сътрудници и партньори на ЧМНО.

Отличие за достъп до информация

Right to Know Award

Черноморска мрежа на НПО беше удостоена с почетна грамота от Програма Достъп до Информация за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам, 28 септември. Отличието беше присъдено за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и популяризиране правото на достъп в активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на разследвания чрез подаване на заявления. Отличието получи адвокат Александър Асенов (на снимката), сътрудник на организацията с ярък принос за отостояване на достъпа да информация. Повече за наградените и церемонията.

Подписка на Океан 2012

OCEAN2012

На 13.09.2010 г. Коалицията „Океан 2012“ предаде на еврокомисарката по „Рибарство и морско дело“ Мария Даманаки над 28 500 подписа с настояване за прекратяване на свръхулова на риба в Европа и извеждане на екологичното здраве на морската среда като приоритет на Общата политика по рибарство на ЕС.

Участниците в подписката, сред които са и представители на Черноморска мрежа на НПО, настояват за опазване на морските местообитания, а с тях и поминъка на хората от крайбрежието и особено на рибарите. Научният подход и строгите правила за всички, които използват рибните ресурси, устойчиво рибарство, прозрачност и отчетност в бранша са някои от основните искания представени от коалицията. Морската среда е общо благо и ресурс, на който имат право днешните и утрешнито поколения, а опазването на рибните ресурси, и големите екосистеми изисква внимателно планиране и управление.

Сбогом на Дан Манолели

Дан Манолели

Дан Манолели (първият вляво) на среща на Коалицията на европейските морски мрежи, Рим 2009

От нас си отиде завинаги председателят на управителния съвет на Черноморска мрежа на неправителствените организации проф. д-р Дан Манолели (1942—2010). С неговата кончина научната общност и гражданското общество в Румъния и региона загубиха талантлив изследовател, посветил живота си на изучаването на биологичното разнообразие на Черно море, известен и уважаван експерт по устойчиво развитие и радетел за утвърждаването на демократичните промени и гражданското общество. Проф. Манолели бе участник в процеса на създаване и консолидиране на неправителствената общност в шестте черноморски държави и един от пионерите на трансграничното сътрудничество между гражданските организации. Авторитетът му на учен и общественик и прекрасните колегиални контакти ще останат в спомените ни като светъл и задължаващ пример за по-нататъшната ни работа.
ЧМНО

Биогеографски семинар

Natura 2000

Третият морски биогеграфски семинар за Натура 2000 се състоя в Бриндизи, Италия от 15 до 18 юни 2010 г. На него представителите на ЕК разгледаха националните предложения за морски защитени зони за районите на Черно море, Средиземно море и Макаронезия, като на всеки от тях беше отделен по един ден. От изнесените данни стана ясно, че предстои още много работа по попълването на научните знания за морското биологично разнообразие и определянето на зоните. Семинарът беше организиран от екипа на Морската защитена зона Торе Гуачето с подкрепата на италианското министерство на околната среда. Черноморска мрежа на неправителствените организации координира предоставянето на научна информация и експертното участие на НПО сектора от България и Румъния.

Европейски морски ден 2010

Gijon 2010

За трети пореден път Европа отбеляза своя Международен морски ден в Хихон, Испания. От 18 до 21 май 2010 представителите на всички свързани с морето институции и организации, кактои представители на бизнеса обсъждаха развитието на морските дейности и използването на морето във връзка с целите и задачите на Европейската морска политика. По традиция Черноморска мрежа на НПО взе участие в срещата на Коалицията на европейските морски мрежи ESEC. Основен акцент в работата й беше процесът на прилагане на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), разработените и съгласувани критерии и методологични стандарти и предстоящият процес по определянето на понятието „добро екологично състояние“ и определянето на екологични цели.