МАРЛИТЕР

MARLITER

Проектът „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (МАРЛИТЕР) обединява усилията на пет партньорски организации от България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна за по-тясно регионално сътрудничество за достъпно представяне на данни за морската среда чрез съвременни информационни технологии. Сайт на проекта на английски език

SaveGREEN

SaveGreen

Иновативният проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ предлага подходи за проектиране на мерки за намляване на отрицателното въздействие на икономическото развитие върху екосистемите и поддържане на екологичните коридори чрез интегрирано планиране. Повече за проекта

МЕЛТЕМИ

MELTEMI

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Повече за проекта

Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2021 г. отбелязва двайсет и петата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден